Služby

kojenie (normálna)

V našej gynekologickej ambulancii poskytujeme tieto služby:

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR.


- preventívne prehliadky vrátane sonografie priamo u nás,

- starostlivosť o tehotné od diagnostiky až po pôrod
(normálne aj rizikové tehotenstvo) včítane sonografie,

- príprava na účasť pri pôrode,

- poradenstvo pre neplodné páry (liečba ženskej neplodnosti),

- príprava a odosielanie pacientky na umelé oplodnenie do IVF centier,

- vyšetrenie pri úniku moča s následným zabezpečením liečby,

- diagnostika a liečba všetkých ženských ochorení (konzervatívna prípadne operačná liečba),

- diagnostika a liečba klimakterických a postklimakterických ťažkostí,

- všetky druhy antikoncepcie s následným sledovaním pacientky.