Profil

MUDr. Ján Šimo (normálna)

1989
absolvoval LF UK Martin,

1993
atestácia 1.st. z gynekológie a pôrodníctva,

1995
kvalifikačná skúška z gynekológie a pôrodníctva utrazvuk,

1998
atestácia 2.st. z gynekológie a pôrodníctva,

od 1989
práca na lôžkovom Gynekologickom - pôrodníckom oddelení, zahŕňajúca gynekologicko - pôrodnícku operatívu (brušná vaginálna operatíva, endoskopické techniky),

od 2004
súbežná prax na lôžkovom oddelení a v súkromnej gynekologickej ambulancii.